Neden Samsun’da Yatırım

Yatırım yapılacak bir şehrin eğitim, sağlık, sanayi, ticaret, ulaşım ve ekonomi açılarından gelişmiş olması çok önemlidir. Samsun tüm bu alanlarda Karadeniz’in en büyük ve gelişmiş şehridir. Bunu sağlayan avantaj Karadeniz’in merkezinde ve ortasında bulunuyor olmasıdır. Samsun, ekonomisi ve nüfusu ile Karadeniz bölgesinin en büyük kenti olup, metropol özelliği taşımaktadır.

Samsun coğrafi ve jeopolitik konumu itibariyle ülkemizin Karadeniz’e, Doğu Avrupa’ya, Rusya’ya, Kafkaslara ve Orta Asya ülkelerine açılan ve ülkemizin kuzey kapısı konumundadır. Sahip olduğu deniz, kara ve demiryolu ulaşım imkân ve kapasiteleri Samsun’a ticari ve ekonomik açıdan büyük bir potansiyel ve önem kazandırmaktadır. Havaalanı, limanları, gümrüğü, serbest bölgesi, demiryolları ve hizmetler sektöründeki gelişmiş alt yapısı vardır. Samsun bu alt yapısı ile adeta lojistik olarak bir üst konumundadır. Samsun’u bölgesel ve bölge üstü ölçekte bu potansiyel ve gelişme kapasiteleri önemli bir merkez haline getirmektedir.

2013 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Sonuçları’na göre Samsun nüfusu 1.261.810 kişidir. Bu oran Türkiye genelinin % 1.8 ini oluşturmaktadır.
Türkiye’nin merkezi başkenti Ankara’dan Karadeniz’e karayolu bağlantısı Samsun üzerinden sağlanıyor. Samsun’dan batıya Sinop’a doğru ulaşıyor bu yol. Doğuda da Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve hatta Artvin’e ulaştırıyor bu yollar. Karadeniz’in en büyük havalimanı da Samsun’daki o güzelim ovada Samsun — Çarşamba arasında yer almaktadır.

Kızılırmak ve Yeşilırmak Samsun ili topraklarından geçerek Karadeniz’e dökülen nehirler şehir merkezi içerisinde yer almamaktadır. Samsun büyükşehir ilçeleri sınırlarında Mert Irmağı, Kürtün Deresi, Karaboğaz Deresi, Afanlı Deresi, Elmalı Deresi, Taflan Deresi, Cecil Deresi, Eğridere, Abdal Irmağı, Büyüklü Deresi, Kirazlık Deresi, Şabanoğlu Deresi, Kör Dere, Azot Deresi, Tekkeköy Deresi, Hıdırellez Deresi, Balcalı Deresi ve Yılanlı Dere bulunmaktadır. Canik Dağları’nın orta kesimleri Samsun sınırlarında yer almaktadır.

Samsun ili genelinde çinko, kurşun, manganez, tuğla, kireçtaşı, doğal taş, kiremit ve çimento hammaddeleri ile linyit madeni ve jeotermal kaynaklar gibi yer altı zenginlikleri bulunmaktadır. Bununla birlikte bunlardan yalnızca kireçtaşı, doğal taş, tuğla ve kiremit hammaddeleri büyükşehir sınırları içerisinde sınırlı miktarda bulunmaktadır.

Samsun’da günümüzde geçmişin aksine açık deniz balıkçılığı yapılmaktadır. Balıkçılar radarlı ve modern donanımlı büyük balıkçı motorlarıyla denize açılmaktadır. Hamsi, istavrit, palamut, lüfer ve kefal günümüzde en çok avlanan balıklardır. Hamsi, kasımdan itibaren daha çok kıyıya yakın kesimlerde avlanmaktadır. Eylül ve kasım ayları palamut, ekim ayında lüfer ve neredeyse tüm yıl boyunca kefal avlanabilmektedir.